Våra mål

Förskolans uppdrag styrs av olika kommunala, nationella och internationella riktlinjer. Utifrån dessa planerar och diskuterar vi pedagoger vår verksamhet.

I arbetet med barn anser vi att det är viktigt att inspirera till framtidstro och omtanke om vår värld. Vi vill erbjuda barnen möjlighet att utforska sin relation med omgivningen, samt att se sin del i det stora sammanhanget. Världen idag ställer krav på hur vi lever i och använder oss av vår omvärld. Våra barn är framtiden!