Samarbete

Vi arbetar utifrån Skolverkets läroplan och i den betonas vikten av omsorg, fostran och lärande som en helhet.

Hos oss är alla delaktiga och barnen har inflytande i både stora och små beslut. Tillsammans är vi delar i ett sammanhang och både barn och vuxna är lika betydelsefulla. Här värdesätter vi en mångfald av tankar, erfarenheter och kulturer.

Vi lyssnar till barnens funderingar och teorier och uppmuntrar dem att finna egna lösningar utan att ge färdiga svar. Vi använder oss av våra lärandemiljöer för att väcka nyfikenhet, utmana och stimulera barnen.