Nyfikenhet

Barn lär hela tiden, på egen hand eller tillsammans med andra.

Forskning visar att glädje och lek är viktiga förutsättningar för inlärning. Vi pedagoger är nyfikna medforskare på barnens resa och uppmuntrar dem att hitta nya lösningar. Allas röst är av vikt och vi lär av varandra, barn som vuxen.