Kunskap

Alla barn är kompetenta barn. Barn upptäcker tillsammans och lär av varandra.

Vi ser barn som är fulla av nyfikna frågor och som befinner sig i ett ständigt lärande. Barnens intresse styr hur vi lägger upp verksamheten och hur vi bygger upp våra lärandemiljöer. Vi undersöker vår omvärld tillsammans med barnen och skapar ny kunskap. Hos oss har alla, barn som vuxna, lika värde och vi bemöter varandra med respekt.