Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss.

Vi strävar efter att ha en öppen och tillitsfull relation med dig, vilket är grunden för oss för att kunna skapa en trygg relation med ditt barn. Du är alltid välkommen med dina frågor och synpunkter på vår verksamhet.

På Åhusgatans förskola värnar vi om den dagliga kontakten. Hos oss får du ett personligt bemötande, både när du hämtar och lämnar ditt barn. Då kan vi prata om hur barnets dag har varit. Det är viktigt för oss att du som förälder är delaktig och har insyn i vår verksamhet. Därför får du informationsbrev där det berättas om vad som händer i verksamheten och vad som ska komma. Du har också möjligheten att logga in digitalt, på dator eller mobil, för att följa ditt barns lärande och utveckling på förskolan.

Vi erbjuder utvecklingssamtal där vi tillsammans pratar om ditt barns utveckling. Vi ser också gärna att du kommer och besöker oss, då kan du få en naturlig inblick i vår verksamhet. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till vår förskola!

Som familj hos oss är ni alltid välkomna att komma in och ta del av verksamheten. Drop-in är ett tillfälle för er att besöka avdelningen, att låta ert barn visa er runt och berätta om sin vardag på förskolan. Här kan ni i lugn och ro titta runt och se hur vi arbetar i projektet och ta del av ert barns utveckling och lärande. Här finns också möjligheten att prata en stund med pedagoger och lära känna andra barn och deras föräldrar. Vi har föräldramöten en gång per termin där fokus ligger på att mötas tillsammans, föräldrar och pedagoger i dialog kring verksamheten. Föräldramötet är också ett forum för oss pedagoger att ge en fördjupad information om olika delar av verksamheten.