Åhusgatans förskola i Helsingborg

Välkommen till Åhusgatans förskola. Tillsammans med de andra förskolorna på Wieselgrens förskoleområde arbetar vi utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Detta innebär att barnen, på ett demokratiskt sätt, är delaktiga i att utforma sin vardag i förskolan.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att se och följa barnens tankar och utmana deras lärprocesser. Det gör vi genom ett projektinriktat arbetssätt utifrån en gemensam nyfikenhetsfråga. För att utmana och utveckla oss i vårt pedagogiska arbete har vi i vårt område regelbundna besök av vår pedagogista.